Om oss

Kroa Produkter AS er en VEKST- bedrift med 17 VTA- plasser (Varig tilrettelagt arbeid), 8 APS- plasser (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
Bedriften er i tillegg godkjent lærebedrift i salgsfaget og produksjonsteknikkfaget, hvor det pr juni 2017 er lærekandidater, og gir praksis for elever fra videregående skole, og salg av plasser til kommuner.
Kroa Produkter AS er et aksjeselskap opprettet i 1984,og eies av kommunene Leksvik (91 %) og Inderøy (9 %).

Selskapets formål er å tilby arbeid og opplæring til mennesker med midlertidig og varig nedsatt arbeidsevne.
Arbeidsoppgaver og opplæring skal tilpasses den enkeltes arbeidsevne og gi mulighet for personlig utvikling og vekst.
Eventuelt overskudd avsettes for å sikre- og utvikle bedriften

Bedriften ligger ved Ytterelva Industriområde i Leksvik, vår adresse er:

Kroa Produkter AS
Liafossvegen 17
7120 Leksvik

Bedriften er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 for tiltakene Varig tilrettelagt arbeid, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet og Avklaring